Slide 01

Titels van de afleveringen:

 

Baron 011. Jezus, God en mens
Christus is de beloofde Messias en openbaart God
Israël – Jeruzalem - Rome

2. Het onderricht van Jezus 
Een unieke manier van leven voor iedereen 

Israël – Krakau – Warschau - New York - Kampala

3. Het mysterie van God
Onuitsprekelijk, de drie-ene God
Sinaï – Istanbul - Parijs

4. Maria, de Moeder van God
Over de unieke rol van Maria in de heilsgeschiedenis
Efeze – Lourdes – Guadalupe

5. Petrus en Paulus
Het avontuurlijke missionaire leven van de eerste christenen
Efeze – Korinthe – Athene – Rome

6. Christus en de Kerk
Het mystieke levende lichaam van de Kerk
Rome – New York – Sao Paolo - Manilla – Namugongo

7. Liturgie en Eucharistie
Woorden, gebaren en betekenis van de Eucharistie
Parijs – Sao Paolo - Kafarnaüm

8. De gemeenschap van de heiligen
Leven in dienst van Christus
Edith Stein - Thérèse van Lisieux – Moeder Teresa – Katharine Drexel

9. Gebed en geestelijk leven
Gebed verandert de mens en de mensheid
New York – Avila – Toledo – Israël

10. Het eeuwig leven
Dit leven bereidt voor op een onvoorstelbaar nieuw leven bij God
Florence – Ierland – Rome


TERUG NAAR DE HOMEPAGE